Dostupnosť pripojenia do siete internet na Vašej adrese si môžete overiť

v   národnom zozname poskytovateľov,

 

37871

 

 

 

prípadne pokračujte na stránky spoločnosti ALNETwork, s.r.o., kliknutím SEM.